24 C
Tel Aviv
Saturday, August 20, 2022
ראשי תגיות משרד התקשורת

תגית: משרד התקשורת

ממלא מקום שר התקשורת, צחי הנגבי, אישר את העברת אמצעי השליטה בחברת גולן טלקום לידי הרוכשת חברת 'אלקטרה'. במקביל אושר הסכם שיתוף הרשתות בין חברת סלקום לגולן טלקום ואקספון. בכך מסתיימת סאגה בת שלוש שנות דיונים אינטנסיביים בין המשרד לבין החברות ביחס להסכם שיתוף הרשתות בין חברת גולן טלקום לחברת סלקום. האישור מגיע בעקבות מאמץ מרוכז שצוות בין אגפי השקיע בנושא. הסכם שיתוף הרשתות מניב שני...
משרד התקשורת הטיל עיצום כספי בסכום של 659,730 שקלים על חברת פרטנר מכיוון שפעלה בניגוד להוראות רישיון החברה למתן שירותי סלולר שעניינן אופן הטיפול בפניות של מנויים שהשיגו על חיוב כספי. המשרד ביקש לאפשר לצרכן דרך פשוטה לברר מול החברה האם החיוב שבו הוא חויב היה כדין. לשם כך קבע המשרד הוראות רישיון מפורטות וברורות בעניין זה, כגון: החובה להשיב בכתב...
משרד התקשורת הטיל עיצום כספי על חברת 012 סמייל טלקום בע"מ בסכום של 170,280 שקלים בגין הפרת האסדרה החלה על החברה, הקובעת שמנוי רשאי לבקש מחברה בכל עת הפסקה מוחלטת של אספקת שירותים  ושעל החברה  לבצע זאת לא יאוחר מיום העבודה שלאחר יום מסירת ההודעה לחברה. מתלונות של מנויי החברה נמצא כי בניגוד להוראות הרישיון החברה ניתקה אותם לאחר פרקי...
חברת סלקום ספגה היום (חמישי) ממשרד התקשורת עיצום כספי בסך של 667,120 שקלים. את ההחלטה קיבל סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד התקשורת, מימון שמילה, וזאת בגין הפרת הוראת רישיון בנושא מעבר מנויים בין תכניות. רישיון החברה וכן הבהרות שפרסם המשרד לחברות התקשורת בנושא מעבר מנויים בין תכניות,  קובעים כי יש לאפשר לכל מנוי לעבור, ללא אפליה, בין התוכניות השונות המוצעות בעת...
השר צחי הנגבי, המחזיק אישר היום (ראשון) את המלצות הוועדה המייעצת בעניין פרישת תשתיות הוט ביישובי הפריפריה. על פי ההמלצות, החל משנת 2017 יוכלו 350,000 תושבים ביישובי הפריפריה וביישובים שבהם לא קיימת תשתית של חברת הוט, ליהנות משידורי החברה. לאור מספר שינויים משמעותיים שחלו בשוק התקשורת בשנים האחרונות, המליצה הוועדה המייעצת לעניין פרישת תשתיות הוט, כי חברת "הוט שידורים" תחל לספק...
בעקבות פניית יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני) הקפיא שלמה פילבר, מנכ״ל משרד התקשורת, את ההמלצה לרפורמת החשבוניות בענף הסלולר. באחרונה פרסם משרד התקשורת כי במסגרת הרפורמות המתוכננות בענף יכנס סעיף אשר יחליף את דרך שליחת החשבונית החודשית ללקוח מחברות הסלולר. כזכור, כיום לקוח צריך להסכים אקטיבית לקבלת חשבונית באימייל, אחרת הדיוור נעשה במכתב מודפס ובדואר רגיל. על פי הרפורמה, חברות...
משרד התקשורת הודיע הבוקר (שני) כי החליט להטיל על חברת סלקום עיצום כספי בסך של 1,268,630 שקלים. זאת בגין הפרת הוראת רישיון בנושא אספקת שירות בלא קבלת בקשה מפורשת של המנוי. במשרד מציינים כי רישיון החברה אוסר לספק שירות שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו ומגדיר כיצד תבוצע בקשה מפורשת וכיצד יישמר התיעוד בנושא. מפרסומים בעיתונות ומפניות של מנויי החברה למשרד נודע שהחברה...