8.6 C
Tel Aviv
Wednesday, January 26, 2022
ראשי תגיות עובדי מדינה

תגית: עובדי מדינה

אגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם מכרז לביטוח רכבם הפרטי של עובדי המדינה לשנת 2018. מדובר במכרז ביטוח הרכב הקולקטיבי הגדול במדינת ישראל. לפי תנאי המכרז, המציעים ידרשו לסל שירותים וכיסויים ביטוחיים מורחב ולרמת שירות גבוהה. במכרז בוצעו מספר התאמות המביאות לידי ביטוי את הרפורמות והשינויים שחלו בשוק ביטוחי הרכב. בין ההתאמות: קביעת מחיר ביטוח חובה פרטני בהתאם למאפייני המבוטח ורכבו. התאמת...