30.9 C
Tel Aviv
Thursday, August 11, 2022
ראשי תגיות עיצום כספי

תגית: עיצום כספי

משרד התקשורת הטיל עיצום כספי בסכום של 659,730 שקלים על חברת פרטנר מכיוון שפעלה בניגוד להוראות רישיון החברה למתן שירותי סלולר שעניינן אופן הטיפול בפניות של מנויים שהשיגו על חיוב כספי. המשרד ביקש לאפשר לצרכן דרך פשוטה לברר מול החברה האם החיוב שבו הוא חויב היה כדין. לשם כך קבע המשרד הוראות רישיון מפורטות וברורות בעניין זה, כגון: החובה להשיב בכתב...
רשות ניירות ערך הטילה על חברת 'מיטב דש בע"מ' עיצום כספי בסך 250,000 שקלים בשל הפרת הוראות צו איסור הלבנת הון. בביקורת שנערכה בחברה על ידי רשות ניירות ערך נמצא מספר רב של הפרות לכאורה של חובת הקבועות בצו איסור הלבנת הון, וביניהן, בקרה שוטפת, קביעת כלים וניהול סיכונים והכרת לקוח. בנוסף, הפרה החברה גם את חובת הדיווח בכך שלא...
משרד התקשורת הטיל עיצום כספי על חברת 012 סמייל טלקום בע"מ בסכום של 170,280 שקלים בגין הפרת האסדרה החלה על החברה, הקובעת שמנוי רשאי לבקש מחברה בכל עת הפסקה מוחלטת של אספקת שירותים  ושעל החברה  לבצע זאת לא יאוחר מיום העבודה שלאחר יום מסירת ההודעה לחברה. מתלונות של מנויי החברה נמצא כי בניגוד להוראות הרישיון החברה ניתקה אותם לאחר פרקי...
חברת סלקום ספגה היום (חמישי) ממשרד התקשורת עיצום כספי בסך של 667,120 שקלים. את ההחלטה קיבל סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד התקשורת, מימון שמילה, וזאת בגין הפרת הוראת רישיון בנושא מעבר מנויים בין תכניות. רישיון החברה וכן הבהרות שפרסם המשרד לחברות התקשורת בנושא מעבר מנויים בין תכניות,  קובעים כי יש לאפשר לכל מנוי לעבור, ללא אפליה, בין התוכניות השונות המוצעות בעת...