9.4 C
Tel Aviv
Thursday, January 27, 2022
ראשי תגיות ערוץ 20

תגית: ערוץ 20

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, בשבתה כוועדת מכרזים, בחרה בקבוצת ערוץ 20 כמפעיל הבא של ערוץ הכנסת. הקבוצה הזוכה אמורה להתחיל בשידורים בעוד כחודשיים. לקראת סיום תקופת הרישיון הנוכחית, הקימה הכנסת וועדה ציבורית לבחינת עתיד הערוץ. בהמשך להמלצות הוועדה ואישורן על-ידי יו"ר הכנסת, ביצעה הכנסת מספר תיקוני חקיקה בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת המסדיר את שידורי הערוץ. למרות סד הזמנים הקצר הנתון,...
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין החליטה היום (חמישי) לאשר את בקשת הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20) לשדר חדשות. ערוץ 20 עלה לאוויר בחודש אוגוסט 2014, כשבהוראות רישיונו נקבע כי הוא רשאי לשדר חדשות בכפוף לקבלת אישור ממועצת הכבלים והלווין. בחודש מרס השנה הגיש ערוץ 20 בקשה לשידור חדשות למועצה, ובחודשים שחלפו מאז הצוות המקצועי עבד מול הערוץ לקבלת הבהרות מפורטות...
מועצת הכבלים והלווין הטילה עיצום כספי בסך של 151,200 שקלים על הערוץ הייעודי למורשת ישראל (ערוץ 20) לאחר שנקבע כי הערוץ שידר משדר חדשות בניגוד להוראות רישיונו. העיצום הוטל עליו לאחר שב-29.6.16 הערוץ העביר דיווחים חדשותיים ישירים מזירת פיגוע שהתרחש בטורקיה. אגף הפיקוח במועצה קבע כי השידור היווה משדר חדשות. שידור זה התקיים לאחר שבתחילת אותו חודש הערוץ העביר דיווחים ישירים...