27 C
Tel Aviv
Friday, September 17, 2021
ראשי תגיות קו העימות

תגית: קו העימות

כשנה ויותר אחרי שוועדת הכספים אישרה את מתווה הטבות המס ליישובי הפריפריה, דנה היום (רביעי) הוועדה, בהרעת מצבם של מספר יישובים צמודי גדר בגבול הצפון, שבעקבות המתווה חלה ירידה בשיעור הטבת המס שמקבלים תושביהם נוכח הקריטריונים החדשים שהמתווה כולל. בין השאר, המתווה נותן משקל גבוה למדד הסוציו-אקונומי בחישוב המשוקלל של גובה ההטבות שיינתנו ליישובים. כך יצא, שיישובים מסוימים הרוויחו מהמתווה...