22.8 C
Tel Aviv
Sunday, May 29, 2022
ראשי תגיות רואה חשבון

תגית: רואה חשבון

שלושת השותפים בחברת GRD: רו"ח מתן רוקח, רו"ח לירון גורין, רו"ח אילן דמרי.
חברות טכנולוגיה רבות מתקשות לאמץ חדשנות בתחום הניהול הפיננסי. כתוצאה מכך הן סובלות מהתנהלות פיננסית לא יעילה המובילה לפגיעה ברווחים והפסדים כספיים. מייסדי חברת GRD, מחברות הפיננסים המובילים בישראל המתמחים בשירות לחברות טכנולוגיה, מציגים מספר עצות להתנהלות פיננסית יעילה לחברות טכנולוגיה בשנת 2022 שיכולה לחסוך כסף רב לחברה שלכם.
מועצת רואי החשבון דנה בישיבתה האחרונה בנושא דירוג משרדי רואי החשבון, בעקבות פניות שהתקבלו במועצה ולפיהן משרדי רואי חשבון המדורגים ע"י חברות דירוג, מפרסמים במסגרת זו תכנים שונים הנוגעים לפעילותם. בדיון שהתקיים בנושא, החליטה המועצה להבהיר לציבור רואי החשבון כי על תכנים אלו לעמוד בכללי הפרסום המותר בהתאם לתקנה 2 לתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשכ"ה-1965,...