14.1 C
Tel Aviv
Sunday, November 28, 2021
ראשי תגיות ריבית

תגית: ריבית

(צלם: עננים - חברה לצילום)
בעולם הריצה היא פייסרית, מכתיבת קצב, בעולם העסקים מנהלת כספים יועצת פיננסית ועסקית, רו”ח. ליבת תוציא אתכם מאזור הנוחות ותגיע ליעדים שלא חלמת לנצל את זמן היציאה מהקורונה. לייצר עסק איתן חדש ללא תלות בלקוח אחד, בספק אחד, בבנק אחד, עם איתנות פיננסית כמותג.
ביום שני הבא תתפרסם החלטת הריבית הראשונה של הנגיד החדש ועופר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר מעריך כי לא צפוי שינוי בריבית. "אנו מאמינים שהריבית תישאר ללא שינוי. במקביל הבנק יפרסם את תחזיותיו המעודכנות לצמיחה, לאינפלציה ולתוואי הריבית החזוי. נתוני הצמיחה מחזקים את הערכתינו שתחזית הצמיחה של הבנק תעודכן כלפי מטה (כרגע 3.6% צמיחה ב-2019), ולכן אנו...
ועדת החוקה חוק ומשפט המשיכה היום (רביעי) להכין את הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות לקריאה שנייה ושלישית. בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי מ-2011, מינו שר האוצר ונגיד בנק ישראל צוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, בראשות המפקח על הבנקים. במסגרת עבודתו בחן הצוות את החסמים המעכבים את כניסתם של גופים שאינם תאגידים בנקאיים לשוק האשראי הקמעונאי, או המונעים את הרחבת...
הועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגידה קרנית פלוג, החליטה היום (חמישי) שלא לשנות את רמת הריבית במשק ולהותירה על 0.1%. בוועדה הסבירו כי ההחלטה התקבלה משו שנמשכת מגמת העלייה המתונה באינפלציה השנתית, וזו מושפעת בעיקר משינוי המגמה במחירי האנרגיה. עם זאת, הייסוף צפוי לדחות את חזרת האינפלציה ליעד, והוא הביא גם לירידת הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים. הציפיות לאינפלציה (פורוורד)...
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל ממשיכה לדבוק בעמדה לפיה אין כרגע צורך בשינוי הריבית. גם החודש היא נותרה ברמה של 0.1%. בבנק אומרים כי ההחלטה התקבלה בין היתר לאחר שמדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.2%, בהתאם לממוצע של תחזיות החזאים. החודש נרשמה ירידה עונתית בסעיף ההלבשה וההנעלה (9.2%-), בסעיף הדיור (0.5%-) ובסעיף הפירות והירקות (0.1%-), ומנגד חלה עלייה בסעיפי המזון (0.5%)...
אף אחד לא הופתע כשבנק ישראל הותיר היום (שני) את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 0.1%. הבנק הודיעה כי ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, מתואמת לצד המדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים. "הוועדה המוניטרית ממשיכה להעריך שלאור סביבת האינפלציה, ההתפתחויות בכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, המדיניות המוניטרית תיוותר...
בנק ישראל הותיר פעם נוספת את הריבית במשק עלה כנה והיא תעמוד גם בחודש דצמבר על 0.1%. החלטת המועצה המוניטרית של בנק ישראל תואמת את הערכות מרבית האנליסטים. בבנק אמרו כי "בעקבות הבחירות בארה"ב, קיימת אי ודאות רבה באשר לשינויים שיחולו בטווח הבינוני במדיניות הכלכלית בארה"ב והשפעתה על כלכלות מתפתחות בעולם וכלכלת ישראל". עופר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר מקבוצת הראל...
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגידה קרנית פלוג החליטה להותיר על כנה את הריבית במשק ברמה של 0.1%, על פי ציפיית מרבית הגורמים במערכת הכלכלית. בוועדה אמרו כי "ההחלטה להותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך...
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להמשיך את המדיניות המוניטרית המרחיבה ולהותיר את הריבית ברמה של 0.1% - כפי שהיא מאז חודש מרץ. נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, הסבירה לאחר פרסום ההחלטה כי "ההחלטה התקבלה על סמך הניתוח המקיף שערכנו לגבי ההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם, התפתחויות שחלקן סותרות זו את זו ומשפיעות בכיוונים מנוגדים על ההחלטה". בתדרוך עיתונאים סיפרה...
ההחלטה של הנגידה האמריקאית שלא לשנות את הריבית, גם כאשר ניתן היה לעשות זאת לאור הנתונים הכלכליים, הוכיחה לשווקים שהנגידה לא באמת רוצה לעלות את הריבית בעת הנוכחית, והשווקים חזרו לעלות תוך הערכה שהריבית תישאר נמוכה לעוד תקופה ארוכה. ביום שני הקרוב צפוי בנק ישראל להותיר את הריבית במשק פעם נוספת ללא שינוי. על אף אינדיקאטורים כלכליים חיוביים בשוק...