18.7 C
תל אביב
יום שבת, 30 למאי, 2020
תגיות שכירות

תגית: שכירות

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (שני) לקריאות שניה ושלישית תיקון להצעת חוק השכירות. התיקון המרכזי בהצעת החוק הוא הוספת פרק מיוחד העוסק בחוזה שכירות למגורים שנועד להבטיח יחסים הוגנים יותר בין שני הצדדים לעסקה, לתת פתרונות הולמים המותאמים לשוק המתפתח של שכירות למגורים, ולהבטיח רמת איכות מינימלית לדירות המושכרות למגורים. הצעת החוק מסדירה היבטים חוזיים שונים בין משכיר לשוכר...
משרד האוצר יצא בבקשה לקבלת מידע מגופים או חברות בעלות יכולת להשפיע על שוק שכירות ארוכת הטווח בישראל. פעולה זו באה בהמשך לעבודת מטה שרוכזה באגף החשב הכללי באוצר, בראשות סגן החשב הכללי יהלי רוטנברג, בעקבות החלטת הממשלה מיוני 2016 בהשתתפות נציגים מאגף התקציבים, רשות שוק ההון והמועצה הלאומית לכלכלה. בהחלטת הממשלה נקבע, כי הצוות יבחן תמריצים למשכירים שיתחייבו...
גל השריפות ברחבי ישראל בשבוע שעבר, הביא כ 500 משפחות מחיפה להיות חסרות בית. בשבוע שעבר, התייחס מנהל רשות המסים, משה אשר, למצב והבטיח הליך מהיר ככל האפשר לפיצויים של נפגעי השריפות. עוד ציין אשר כי יינתן פתרון מיידי במגורים חלופיים למשפחות שביתם נשרף כליל ואין להם איפה לגור. כמו כן אשר הוסיף כי המשפחות הנפגעות יוכלו לשכור דירות לטווח ארוך וכי...
צילום
השר משה כחלון ממשיך בצעדים יוצאי דופן בשוק הנדל"ן הישראלי. משרד האוצר מציע במסגרת חוק ההסדרים שיובא בשבוע הבא לעיון הממשלה, כי החל מתחילת שנת 2017 יוטל מס שנתי חדש על מי שמחזיקים שלוש דירות למגורים ויותר. פקידי המשרד מעריכים כי בישראל חיים לפחות 50 אלף שני אדם המחזיקים בלמעלה מ-180 אלף דירות. על פי התוכנית כך ייגבה המס: שתי הדירות הראשונות...
    בישיבה שנערכה בלשכתו של שר האוצר, משה כחלון ובה השתתפו יו"ר מטה הדיור, אביגדור יצחקי, מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון, מנכ"ל "דירה להשכיר", עוזי לוי ואנשי אגף התקציבים של האוצר, החליט שר האוצר כי עד סוף שנת 2016 ישווקו 2,300 יחידות דיור לפחות, לשכירות ארוכת טווח. נוכח הצלחת השיווקיים וההיענות הציבורית למכרזים שיצאו עד כה ומתוך ראיית השכירות ארוכת...