27 C
Tel Aviv
Friday, September 17, 2021
ראשי תגיות שמואל האוזר

תגית: שמואל האוזר

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר אמר היום בוועידת שוק ההון של גלובס כי "השינוי המבני בבורסה מבטל את ההגמוניה של הבנקים בבורסה בת"א". "יש להתייחס לבורסה כאיזור עדיפות לאומי ולתת הקלות מס למשקיעים ולחברות בבורסה. הקלות המס, תעודדנה השקעות בבורסה בת"א, תתרומנה לצינון שוק הנדל"ן, והן צפויות להגדיל את תקבולי המס מרווחי הון בישראל", הוסיף האוזר. הוא סיפר כי בבורסה "שוקלים הרחבת...
התקנות החדשות של רשות ניירות ערך למדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים פורסמו ברשומות ביום חמישי האחרון. מטרת המהלך היא להעניק הקלות לתאגידים קטנים שהנפיקו מניות בלבד בפרסום דוחות כספיים רבעוניים. התאגידים הקטנים יוכלו ליהנות מההקלות כבר בגין הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2017. ביסודן של ההקלות עומדת התפישה כי על אף חשיבותם של הדוחות הכספיים, יש מקום להקל בדרישות החלות על...
יו"ר הרשות לניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר קורא היום (שני) בכנס התאגידים השמיני, למה שהוא מגדיר 'הודנא רגולטורית'. "מירוץ החימוש בין הרגולטורים הוביל לאי וודאות רגולטורית שמאיימת על מי שרוצה לגייס הון בבורסה ובשוק ההון, או אחר שרוצה להשקיע בה ולא יודע מה יהיה המצב הרגולטורי מחר", סיפר האוזר והבהיר, "היום אנחנו בעידן אחר. רשות ני"ע בשנת 2016 השלימה מהלכים...
משרד האוצר פירסם להערות הציבור תזכיר חוק שהוכן על ידי רשות ניירות ערך לתיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות. צעד זה נועד להסדיר את תחום תעודות הסל, תוך מתן אפשרות להנפקת קרן נסחרת וייחודית: קרן סל. החל משנת 2000 מונפקים בשוק ההון הישראלי תעודות סל, שהן מוצר השקעה פסיבי שנועד לעקוב אחרי נכסי ייחוס שונים, כגון מדדים וסחורות. תעודות הסל מהוות תעודות...
בכנס "שינוי מבני בבורסה בתל אביב: אתגרים ופוטנציאל" שהתקיים היום בקריה האקדמית אונו, נשמעו קריאות רבות לשינויים חשובים בבורסה בתל אביב. פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך אמר כי "אחרי שנים שהבורסה היתה מקור לגאווה ישראלית, שהתעשייה הישראלית קמה בעזרתה, שיזמים הצמיחו עסקים קטנים לעסקים חובקי עולם בזכות הבורסה, מדברים בה היום סרה". "אומרים עליה שהיא מיושנת, שהיא מתייבשת, ויש...
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, נאם היום (שלישי) בוועידת שוק ההון של כלכליסט תחת הכותרת "בורסה ורגולציה, מיתוס ומציאות". "מצאתי במילון כמה הגדרות למיתוס. אחת מהן היא שמיתוס הוא סיפור שאינו מבוסס על עובדות בהכרח, והוא שונה מהמציאות בה אנו חיים", פתח האוזר את דבריו. הוא אמר כי "ההגדרה הזו קשורה לאמירה שנאמרה לפני כמה ימים לפיה אין עתיד...