9.4 C
Tel Aviv
Thursday, January 27, 2022
ראשי תגיות שקל

תגית: שקל

במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.8% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%. בעולם, נחלש הדולר ביוני מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.2% מול האירו, ב- 1.0% מול הפאונד הבריטי, וב-1.8%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.8% מול...
במהלך חודש מאי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.6% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.7%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%. בעולם, נחלש הדולר במאי מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.4% מול האירו, ב- 0.3% מול הין היפני, וב-1.7% מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.6%...
במהלך חודש מרץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.7% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.1%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.4%. בעולם, נחלש הדולר במרץ מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-0.7% מול האירו, ב-0.3% מול הין היפני, ב-0.4%  מול הפרנק השוויצרי ובכ-0.1% מול הפאונד הבריטי. נפח המסחר הכולל במטבע...
לאור התחזקות השקל מול הדולר והאירו והשחיקה המתמשכת בכושר התחרות והנסיגה ביצוא התעשייתי, ולאור מיצוי כמעט מוחלט של כלי הריבית, קורא נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, לממשלת ישראל, "לגבש סל כלים פיסקאליים במטרה לאפשר למגזר העסקי להתחרות מול העולם בתנאים של שקל חזק". לדבריו, "על סל הכלים הפיסקאליים לכלול בין השאר- צעדים לעידוד המגזר העסקי ולעידוד היצוא, השקעות מקומיות בציוד...
במהלך חודש ינואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 2% אך נחלש מול האירו בשיעור של 0.3%, כך מפרסם היום (רביעי) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%. בעולם, נחלש הדולר משמעותית בינואר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-2.2% מול האירו, ב-3.2% מול הין היפני, בכ-2.8% מול הפרנק...
עצמאות כלכלית
במהלך חודש אוקטובר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 2.4% ומול האירו בשיעור של 0.2%, כך עולה מנתונים שפרסם היום (שלישי) בנק ישראל. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.9%. חשוב לציין כי בעקבות חגי תשרי, בחודש אוקטובר שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לספטמבר. בעולם, התחזק הדולר באוקטובר מול רוב המטבעות העיקריים...
בנק ישראל פרסם היום (ראשון) את הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לסיכום שנת 2015. מהסקירה עולה כי מחזור המטבע הסתכם בסוף שנת 2015 ב-73 מיליארדי שקלים, לעומת 63 מיליארדים בסוף שנת 2014. זהו גידול של 16% והוא נובע ככל הנראה מירידת הריבית בשנת 2015. בשנת 2015 סך משיכות הציבור מהבנקים עמד על 231 מיליארדי שקלים , גידול של 2% לעומת שנת...