29.8 C
Tel Aviv
Monday, August 15, 2022
ראשי תגיות 3 חדרים

תגית: 3 חדרים

בזמן שהביקושים לדירות קטנות עולים בעיקר בגוש דן, על פי נתוני הלמ"ס בגבעתיים כמעט ואין התחלות בנייה של דירות קטנות בנות 3 חדרים. על פי הנתונים, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2016 הוחל בבניית 20 דירות בלבד בנות 3 חדרים בגבעתיים. התחלות הבנייה כוללות בנייה חדשה ופרויקטי תמ"א. אומנם יש לא מעט פרויקטי תמ"א בגבעתיים שנמצאים בשלבי תכנון שונים. עם זאת,...
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הערב (שני) את התיקון להצעת חוק התכנון והבנייה שהציעו חברי הכנסת אלי כהן ודוד ביטן. על פי ההצעה תוטל חובה על ועדה מקומית לתת הקלה לתוספת דירות למגורים בשיעור של 10% מהמספר המרבי של דירות מגורים המותר לבנייה על פי הוראות התכנית החלה על המגרש, אף אם נקבע כי סטייה מהוראות התכנית כאמור תהיה...