13 C
Tel Aviv
Friday, January 21, 2022
ראשי תגיות OECD

תגית: OECD

שר האוצר, משה כחלון חתם היום (רביעי) על אמנה מולטילטרלית בנושא מיסוי לצד 60 שרי אוצר ממדינות שונות, בטקס שנערך במשרדי ה-OECD בפריז. מטרתה של האמנה היא למנוע התחמקות של תאגידים בינלאומיים מתשלומי מיסים למדינות בהן הם פועלים באמצעות שימוש במקלטי מס וטכניקות שונות נוספות. בעידן הכפר הגלובלי, כוחן של התאגידים הרב-לאומיים הולך ומתחזק. נוכחותם הפיזית של התאגידים במדינות רבות בעולם...
דו"ח ה-OECD שפורסם בצהריים (רביעי), תומך בתכנית 'נטו משפחה' וכלכלני הארגון קובעים כי התכנית צפויה להביא להעלאת שיעור התעסוקה של הורים לילדים. בארגון קובעים כי שיעור עליית מחירי הנדל"ן נמצא במגמת האטה, האבטלה הנמוכה תהווה מנוע צמיחה משמעותי והצעדים התקציביים שהוכרזו לאחרונה, צפויים להביא לעלייה בתעסוקה ובשכר. הדו"ח קובע כי לאחר צמיחה של 4% בשנת 2016 צפויה הצמיחה לעמוד על כ- 3.25% בשנים...
עצמאות כלכלית
ישראל מייעלת את המלחמה כלפי מעלימי מס מחוץ לגבולות המדינה. אגף הכלכלן הראשי ומנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר מובילים את הצטרפות המדינה לאמנה המולטילטרלית של ה-OECD. במסגרת מחויבותה של ישראל לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים, אושררה האמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מס. האמנה המולטילטרלית תאפשר לישראל לקבל ולהחליף מידע ופרטים על פעולות של תושבי ישראל שנעשות בחו"ל, ובתמורה תסייע בחילופי...
מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק שיזמו שר האוצר, משה כחלון וסגנו, יצחק כהן, להקמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרשות תפעל כיחידה ממשלתית עצמאית כאשר תפקידיה יהיו להגן ולשמור על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים, להבטיח את יציבותם וניהולם התקין של הגופים המפוקחים על מנת לקיים את התחייבויותיהם, לקדם את התחרות בשוק...